Trygg Hverdag

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA

Fortum Markets - Eksisterende skade
Side 1
Erklæring
Oversikt
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Side 1
Fyll ut fødselsnummer og skadenummer for å melde ny periode
Fødselsnummerskadenummer
Fødselsnummer
*
Skadenummer
*
* Skadenummer finner du i e-posten du fikk fra Skadeservice da du leverte søknad om erstatning første gang.
Bekreftelse på ny periode
Bekreftelser

Hvis du mottar erstatning og skal bekrefte nye periode, kan du gjøre dette her.Til dato
*
Dersom det er nødvendig med dokumentasjon kan Skadeservice innhente ytterligere opplysninger/dokumenter fra NAV, arbeidsgiver, lege, sykehus og andre relevante parter for å vurdere kravet. Forsikrede kan i den forbindelse også bli bedt om å underlegge seg undersøkelse av en annen lege eller medisinsk sakkyndig som Forsikringsselskapet dekker kostnadene for. Vi gjør også oppmerksom på at Skadeservice regelmessig foretar kontroll av skadesaker og mottatt dokumentasjon fra forsikrede. Forsikrede skal gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne, og som forsikringsgiver trenger for å kunne ta stilling til kravet, jf. FAL § 18-1. I henhold til FAL § 18-1 kan uriktige eller ufullstendige opplysninger medføre bortfall av eller nedsatt erstatning.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.