Trygg Hverdag

Skademeldingsportal for Betalingsfritak og Egenandelsforsikring


« Tilbake

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter knyttet til Trygg Hverdag og TryggEl Garanti


Jeg har fått permitteringsvarsel. Hvordan kan jeg få betalingsfritak fra Trygg Hverdag / TryggEl Garanti?

  • Når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende,kan du søke om erstatningt
  • Du må ha dokumentasjon fra Arbeidsgiver som viser permitteringsvarsel og dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig, har rett til å motta dagpenger


Jeg er permittert. Betaler Trygg Hverdag / TryggEl Garanti strømregningen min?

  • Ja, når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende
  • Dokumentasjon fra Arbeidsgiver og NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger er nødvendig


Jeg har fått varsel om permittering. Kan jeg søke om erstatning fra Trygg Hverdag / TryggEl Garanti nå?

Nei. Du kan søke om erstatning når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende


Jeg er sesongarbeider i turistnæringen og permittert. Betaler Trygg Hverdag / TryggEl Garanti strømregningen min?

Nei. Trygg Hverdag / TryggEl Garanti gir ingen erstatning for permittering/arbeidsledighet når du er sesongarbeider eller har midlertidig ansettelse


Jeg er selvstendig næringsdrivende. Betaler Trygg Hverdag/TryggEl Garanti strømregningen min?

Trygg Hverdag / TryggEl Garanti  være kjøpt FØR du fikk permitteringsvarsel


Jeg er permittert/arbeidsledig og trenger betalingsutsettelse på strømregningen.

  • Trygg Hverdag / TryggEl Garanti vil først gi deg betalingsfritak når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende og du har dokumentasjon fra Arbeidsgiver og NAV
  • Kontakt i stedet Fortum Markets kundesenter om du trenger betalingsutsettelse med din strømregning de neste 30 dager


Jeg får forskudd på dagpenger fra NAV. Kan jeg søke om erstatning fra Trygg Hverdag / TryggEl Garanti nå?

  • Nei. Du kan søke om erstatning når du har fått innvilget dagpenger fra NAV og har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende
  • Forskudd på dagpenger fra NAV er en hjelpestønad i form av lån inntil din søknad om dagpenger er behandlet. For mer informasjon som gjelder forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige, se nav.no

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.