Trygg Hverdag

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Forsikring ved dødsfall


Hvem gjelder dekningen for?

Rett til erstatning ved dødsfall gjelder for kunder som ikke har fylt 80 år og som er pensjonister eller uførepensjonister.


Hvordan meldes dødsfall?

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall bes om å kontakte oss direkte på e-post: skadeservice@imaa.no eller telefon 400 34 440.


Hva dekkes ved dødsfall?

Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til den som er berettiget til å motta forsikringssummen.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved dødsfall?

Ved dødsfall må følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Kopi av skifteattest
  • Kopi av legitimasjon

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.