Trygg Hverdag

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Generell informasjon om forsikringen


Er det noen særskilte unntak jeg bør være klar over?

Sykdom og arbeidsledighet/permittering dekkes hvis du mottar syke- eller dagpenger. Arbeidsavklaringspenger (AAP), pleiepenger eller andre former for stønader er dessverre unntatt dekning. For øvrige begrensinger henvises det til vilkåret.


Hva får jeg i erstatning ved sykmelding eller arbeidsledighet/permittering?

  • Du må ha vært sykmeldt eller ufrivillig arbeidsledig/permittert i mer enn 30 dager før du kan søke om erstatning
  • Trygg Hverdag dekker hele strømfakturaen din, også nettleie hvis du får begge deler på samme faktura
  • Er strømfakturaen mindre enn 3 000 kroner, får du likevel 3 000 kroner per måned i inntil 4 måneder


Hva får jeg i erstatning ved Egenandelsfritak?

Har du fått erstatning på din innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) etter en skade som skyldes lynnedslag eller elektrisk fenomen, dekker Egenandelsfritaket egenandelen din - maks 5 000 kroner.


Hva får jeg i erstatning ved dødsfall?

Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til den som er berettiget til å motta forsikringssummen.


Hva menes med minimumsbeløp ved Betalingsfritak?

Uavhengig av strømfakturaens størrelse, får du minst 3 000 kroner i erstatning per måned du er sykmeldt eller arbeidsledig. Er strømfakturaen din på 650 kroner, vil du likevel få 3 000 kroner i erstatning.


Er min ektefelle/samboer også forsikret?

Ja, Trygg Hverdag gir også erstatning dersom din ektefelle/samboer skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig/permittert.


Både jeg og ektefelle/samboer er sykmeldt/arbeidsledig samtidig. Kan begge få erstatning?

Nei. Forsikringen dekker strømfakturaen deres. Det utbetales derfor bare erstatning for en av dere.


Når må jeg melde en skade eller søke om Betalingsfritak/Egenandelsfritak?

  • Vi anbefaler at du melder skaden så snart du vet om skaden
  • Skaden må meldes senest innen 12 måneder fra du visste om skaden


Hvilke dokumenter må jeg sende til forsikringsselskapet for å få erstatning?

  • Det må tydelig framkomme hvilken person det søkes om erstatning for
  • Når dokumentasjonen du skal sende oss kun er tilgjengelig elektronisk, kan du ta skjermbilde (f.eks. elektroniske sykemeldinger). Hvilken dokumentasjon du trenger å sende oss finner du lenger nede på siden.


Hvis jeg ikke er enig med forsikringsselskapet, kan jeg klage?

Ja, du kan klage. Har du fått avslag på din søknad om erstatning står det i brevet fra oss hva du må gjøre for å klage og hvordan klageadgangen fungerer. En klage må sendes forsikringsselskapet skriftlig.Hvorfor snakker vi om sykmelding og arbeidsledighet/permittering som en «skade»?

Betalingsfritak er en forsikring. Derfor brukes «skade», «skademelding» og «skadesak» ifbm. med at du sender inn en søknad om erstatning


Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.