Trygg Hverdag

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Behandligsfritak


Hvor lenge må jeg ha vært sykmeldt før jeg kan søke om Betalingsfritak?

Du må ha vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende før du kan søke om Betalingsfritak.


Hva slags dokumentasjon må jeg vedlegge søknaden om Betalingsfritak ved sykdom?

Du må vedlegge kopi av sykmelding(er) fra og med første sykedag. Sykmeldingen må også angi perioden du er/har vært sykmeldt.


Når og hvorfor skal dere vite årsak til sykmeldingen?

Vi kan etterspørre kopi av sykmelding som angir årsak dersom du har mottatt Betalingsfritak for sykmelding tidligere. Dette har sammenheng med vilkårene som gjelder for Trygg Hverdag, og bestemmelsene som gjelder for tidsrommet mellom erstatningsperioder og hva du har fått innvilget tidligere.


Kan jeg være sykmeldt for ulike årsaker i samme erstatningsperiode?

Ja. Sykmeldingsperioden må bare være sammenhengende. Har du fått ubetalt erstatning for 4 måneder (maks erstatning), kan du ikke søke om nytt Betalingsfritak før det har gått 12 måneder etter friskmelding.


Kan jeg søke om Betalingsfritak selv om jeg ikke er 100 % sykmeldt?

Ja, det kan du.


Kan jeg erstatning for sykdom jeg hadde før jeg tegnet forsikringen

Nei. Forsikringen gjelder for ulykkestilfelle og/eller sykdom som inntreffer etter forsikringens startdato.


Jeg er sykmeldt og mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) – kan jeg søke om Betalingsfritak?

Du må søke om Betalingsfritak innen 12 måneder etter at du ble sykmeldt første gang.

Mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP) har du allerede vært sykmeldt i minst 12 måneder og din søknad om erstatning vil da sannsynligvis være foreldet.


Jeg har fått innvilget Betalingsfritak ved sykdom tidligere og vil søke på nytt. Hvilke regler gjelder?

  • Vil du søke om Betalingsfritak for samme årsak/diagnose som du fikk Betalingsfritak for forrige gang, må det ha gått 12 måneder fra du ble friskmeldt før du kan søke igjen.
  • Søker du om Betalingsfritak for en annen årsak/diagnose, er det ingen frist for hvor lenge du må vente. Uansett – du vil aldri kunne få erstatning for mer enn totalt 4 måneder per
    12 måneder.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.